Bildiri Kuralları

BİLDİRİ KURALLARI


1.   Bildiriler kongre dillerinde yazılmalıdır.
2.   Bildiriler İngilizce veya Türkçe özet içermelidir.
3.   Bildiriler 12 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
4.   Bildirilerin yazımı için MS Word 2007 ve üst sürümleri kullanılmalıdır.
5.   Bildiri yazımı için kullanılacak font metnin tümünde Cambria’dir ve puntolar: Metin içlerinde (9,5 punto)
6.   Bildiri Başlığı (Kalın) (16 punto)
7.   Dipnotlar (8,5 punto)
8.   Bildirinin sayfa düzeni A4 boyutunda yapılandırılarak ve kenar boşlukları üst 3,5 cm, alt 3 cm, sağ, sol 3,25 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.