Sempozyum Hakkında

SEMPOZYUM HAKKINDA

Değerli meslektaşlarımız/katılımcılarımız,
Bir Vahdet Çağrısı: İsmail Gaspıralı Bey sempozyumu ile Türk Dünyasının aydınlanma hareketinin öncüsünü yeniden hatırlamak, medeniyet tasavvuru anlayışı doğru okumak ve gerek bugüne gerekse geleceğe dair stratejik işbirliği, dil birliği ve fikir birliğine yönelik çözüm önerilerinde bulunmak istiyoruz. Bu amaçla düzenlenecek olan sempozyumun oldukça işlevsel ve sonuç alıcı olacağı ümidini yaşıyoruz. Gaspıralı sempozyumu boyunca Türkiye’den ve dünyadan onlarca bilim, sanat ve kültür insanı; O’nun vahdet tecrübelerini konuşacak, ceditçilik hareketini anlamaya çalışacak, kuvveden fiile geçirdiği Türk Dünyası’nı bütünleştirme arzusunu bilecek, bugüne ve geleceğe yönelik öneriler ortaya koyacaktır. Ayrıca, Türk Milletini ilham kaynağı ve rol model olmuş, fikir ve eğitim insanı İsmail Gaspıralı adına verilecek olan ödüllerle de, vahdet çağrılarında bulunan bilim, sanat ve kültür insanlarımıza da vefa ve şükran borcu ödenecek, Türk Dünyasının güçlü gelecek vizyonuna yönelik çalışmalar teşvik edilmiş olacaktır.
Bu sempozyum, Gaspıralı’nın iman ettiği ülküyü ve gelecek tasavvurunu, daha ayrıntılı biçimde ve bugüne bakan yönleriyle yansıtmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda Türk Dünyası’nın öncülerinin bilim, sanat ve kültür boyutlarıyla günümüz Türk gençliği tarafından bilinmesi ve doğru anlaşılabilmesine hizmet edecek sempozyumlar geleneğinin başlatılmasını amaçlamaktadır.