Sempozyum Programı

SEMPOZYUM PROGRAM AKIŞI


08.30 Resim Sergisi
09.00 İsmail Gaspıralı Belgesel Gösterimi - Yönetmen Zafer Karatay
09.15 KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Enver AYDOĞAN-Sempozyum Koordinatörü
Sayın Mükremin ŞAHİN-Kırım Türkleri Kültür ve Yard. Der. Genel Başkanı
Sayın Metin GÜNDOĞDU-Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı
Sayın Refat ÇUBAROV-Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı
Sayın Yalçın TOPÇU- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Sayın Mustafa Abdulcemil KIRIMOĞLU-Kırım Tatar Milli Yolbaşçısı

10.15-11.45 I. OTURUM
    OTURUM BAŞKANI
    Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Prof. Dr. Yavuz AKPINAR- Gaspıralı İsmail Bey Hakkında Yapılması Gereken Araştırmalar
Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN- Gaspıralı’nın İdealine Ulaşmak İçin Neler Yapılabilir?
Prof. Dr. Fahri TEMİZYÜREK- Rusya Türklerinin Bağımsızlık Serüveninde Usul-i Cedit'in Yeri
Doç. Dr. Nariman SEYTYAHYAYEV- İsmail Gaspıralı’nın Dille İlgili Görüşlerinde Ve
Günümüzde Kırım Tatarlarında Ortak Edebi Dil Sorunu

11.45-12.00 Kahve Molası ve Külliyeye Hareket
13.00-15.15 CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ / Açılış Programı

15.30-17.00 II. OTURUM
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Hakan KIRIMLI
KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Adas JAKUBAUSKAS- Gaspıralı’s Relatİons Wİth Lİthuanİan Tatars And Lİthuanİa
Prof. Dr. İbrahim MARAŞ- İsmail Gaspıralı'nın Tecdit Ufkundaki İslam Medeniyeti Ve Türk Dünyası
Prof. Dr. Turan AKKOYUN- Dertlerden Çözüme, Seyahatlerden Pratiğe; Türkçenin
Birleştiriciliğinde Eğitimiyle, Kadınıyla, Kültürüyle İleri Türk Dünyası Projesinin Ruhu
Dr. Gülnara SEYTVANİYEVA- Sınır Aşan Etkileriyle İ.Gasprinskiy Ve Tercüman Gazetesi


17.00-17.15 Kahve Molası

17.15-18.45 III. OTURUM
OTURUM BAŞKANI
Zafer KARATAY-Kırım Emel Vakfı Başkanı
KONUŞMACILAR
Doç. Dr. Bilge Kağan ŞAKACI- İsmail Gaspıralı'nın Medeniyet Hakkındaki Görüşleri
Dr. Öğretim Üyesi Zeynabidin ABDİREŞİDOV- İsmail Gaspıralı Ve Türkistan Ceditlerinin
İlişkilerine Dair Bazı Düşünceler
Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz ÖZKAYA- Rusya Türklerinde Modern Eğitimin Mimarı: İsmail Gaspıralı
Dr. Serra MENEKAY- Rusya’daki Türk Kadın Hareketi ve Şefika Gaspıralı’nın Lider Rolü

17.15-18.45 IV. OTURUM
OTURUM BAŞKANI
Av. Namık Kemal BAYAR- Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekr.
KONUŞMACILAR
Dr. Işılay IŞIKTAŞ SAVA- Kırım Tatar Edebiyatında İsmail Gaspıralı İmgesi
Dr. Öğretim Üyesi Metin Omer- Romanya’daki Kırım Tatarları Arasında
İsmail Gaspıralı’nın Düşüncelerinin Etkisi
Dr. Öğretim Üyesi Nazım CAFERSOY- İsmail Gaspıralı’nın Azerbaycan’a Etkisi
Ufuk AYKOL- İsmail Gaspıralı’nın Yazı Dili: Lisan-ı Türki

19.00 KAPANIŞ